Giám sát tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

(NTO) Ngày 12-9, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Ninh Hải về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Theo báo cáo, từ tháng 1-2017 đến hết tháng 6-2018, huyện Ninh Hải tổ chức tiếp 294 lượt công dân (cấp huyện tiếp 149 lượt/158 người, cấp xã tiếp 145 lượt/145 người); tiếp nhận 334 đơn thư các loại; trong đó có 27 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo, 199 đơn có nội dung kiến nghị, phản ảnh thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Kết quả, đã giải quyết 27/27 đơn khiếu nại, 2/2 đơn tố cáo. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại địa phương vẫn còn một số vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo còn quá hạn, thời gian xử lý kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng…

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các cấp chính quyền huyện Ninh Hải trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Ninh Hải cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức đến với mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác đối thoại và hòa giải cơ sở nhằm tránh mâu thuẫn và giảm bức xúc của nhân dân; lãnh đạo các cấp chính quyền trong huyện cần thường xuyên và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân… góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.