Ngành Giáo dục và Đào tạo Tp. Phan Rang – Tháp Chàm: Hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(NTO) Trống hội khai trường đã vang lên rộn rã khắp các trường học, một năm học mới 2018-2019 bắt đầu. Ngày 5- 9, cùng với các trường học trong cả nước nói chung và Tp. Phan Rang- Tháp Chàm nói riêng đều tổ chức trọng thể Lễ khai giảng năm học mới với nhiều quyết tâm và hứa hẹn một năm học mới đạt nhiều thắng lợi mới.

Trong niềm hân hoan đón chào năm học mới, đánh giá lại kết quả năm học vừa qua để thấy, toàn ngành đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo trọng tâm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Trong năm học qua, tất cả 155 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đều thực hiện tốt công tác dạy và học. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và các phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ năm học đã đề ra, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ảnh: Văn Nỷ.

Công tác quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cũng được ngành Giáo dục thành phố thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, phù hợp với tình hình của từng địa phương theo hướng vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt, vừa phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài của các cấp học và yêu cầu phổ cập giáo dục. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu phổ cập và thực hiện đổi mới giáo dục được chú trọng. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giờ lên lớp của giáo viên; công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, kiểm tra việc thực hiện các quy định và văn bản hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá, xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh được đẩy mạnh... Nhờ vậy, kết quả giáo dục năm học 2017 – 2018 của thành phố đạt được rất khả quan. Đối với cấp tiểu học: năng lực học sinh xếp loại Đạt – Tốt có 14.985/15251 học sinh, đạt 98,26%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học có 2976/2976 học sinh, đạt 100%. Đối với cấp THCS, về học lực: loại Giỏi đạt 35,8%, loại Khá 33,5%; tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,72%. Có 265 học sinh được công nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố. Hiện nay, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn Tp.Phan Rang – Tháp Chàm có 22/55 trường, đạt 40%, tăng 4 trường so với năm học 2016 - 2017. Trong đó, cấp tiểu học có 12/30 trường; cấp THCS có 5/10 trường và cấp học mầm non có 5/15 trường. Có 16/16 xã, phường công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt tỷ lệ 100%, được UBND tỉnh công nhận Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Toàn thành phố có 15/16 xã, phường duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS.

Trong năm học 2018-2019, toàn thành phố có hơn 30.000 học sinh/906 lớp ở các bậc học: Mầm non 3.075 em/102 lớp; tiểu học 15.759 em/516 lớp và bậc THCS có 11.501em/288 lớp. Trong đó có 100% học sinh bậc mầm non và 6.405 học sinh bậc tiểu học/210 lớp (tăng 928 em và 27 lớp so với năm học trước) được học chương trình 2 buổi/ngày. Với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo Tp.Phan Rang-Tháp Chàm xác định tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Chương trình hành động số 258-CT/TU ngày 25-3-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), với quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường, phát triển có hiệu quả cả ba môi trường giáo dục: Nhà trường, gia đình và xã hội; tham mưu đầu tư nâng cấp sửa chữa trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục ngang tầm nhiệm vụ mới, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong toàn thành phố, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 181-CT/TU của Tỉnh ủy về về sắp xếp mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2017 – 2020 và Đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên giai đoạn 2017 - 2020 của UBND tỉnh. Kỳ vọng một năm học mới Tp. Phan Rang - Tháp Chàm sẽ gặt hái nhiều thành tích hơn nữa, góp phần vào sự nghiệp giáo dục chung của đất nước và địa phương.