Thèm…

(NTO) Thèm nghe một tiếng gà trưa

Cũng như thèm bước chân xưa trở về…

Thèm gàu nước mát giếng quê

Cạnh cây hoa khế tím tê hồn người.

Thèm cơn gió lộng biển khơi

Thèm làm đôi cánh diều nơi góc trời

Ai đi đến cuối cuộc đời

Cũng thèm một chút nhỏ nhoi- ấy mà!