• Đất quê ta mênh mông
  •  
     
  • Nhạc: Hoàng Hiệp - Thơ: Dương Hương Ly - Biểu diễn: Hoàng Vĩnh - Khắc Dũng