• Tiếng đàn (Bài hát được Nhạc sĩ - Thiếu tướng An Thuyên sáng tác trong vòng 15 phút sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần)
  •  
     
  • Sáng tác: An Thuyên - Biểu diễn: Hoài Nam