• Đất nước
  •  
     
  • Nhạc: Phạm Minh Tuấn - Thơ: Tạ Hữu Yên - Biểu diễn: Trọng Tấn