• Đường cày đảm đang
  •  
     
  • Sáng tác: An Chung - Biểu diễn: NSND Thanh Hoa