• Xuống đường
  •  
     
  • Sáng tác: Lưu Hữu Phước - Biểu diễn: Tốp ca