Công Hải: Năm 2014 phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

(NTO) Qua khảo sát, đến nay xã Công Hải (Thuận Bắc) đã đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM).Đó là: quy hoạch, thủy lợi, điện, bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, an ninh trật tự xã hội, văn hóa, hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, giáo dục, đường giao thôn nông thôn và môi trường.

Người dân xã Công Hải góp sức bê tông hóa đường nội thôn.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong ba năm qua, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư thực hiện bê tông hóa gần 10 km toàn bộ đường giao thông nội thôn. Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và phổ cập giáo dục tiểu học. Trong năm 2014, xã tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phục vụ dân sinh; hệ thống kênh mương, đường nội đồng; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; triển khai thu gom rác tại 5 thôn còn lại, cải tạo, nâng cấp đường liên thôn. Phấn đấu đến cuối năm 2014, hoàn thành thêm 3 tiêu chí.