Cà Ná phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Qua 6 năm kể từ khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, phát huy những thành quả đạt được, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Cà Nà (Thuận Nam) tiếp tục đề ra nhiều giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí và hướng đến mục tiêu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.

Qua kết quả rà soát, đến nay, xã Cà Ná đã thực hiện hoàn thành 13/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, còn lại 6 tiêu chí cần phải tập trung nâng cao để về đích đảm bảo theo kế hoạch đề ra, bao gồm tiêu chí số 2, 6, 14, 15, 17 và 18. Đồng chí Nguyễn Duy Lân, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Được lựa chọn xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao là niềm vui, động lực hết sức quan trọng, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân. Để chương trình đi đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2022, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, có sự phân công phân nhiệm cán bộ, đảng viên, từng ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể, các thôn.

Thi công hệ thống xử lý nước thải tại tuyến đường liên thôn Lạc Nghiệp 1 và Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná.

Theo đánh giá, trong số 6 tiêu chí cần phải nâng cao, khó khăn nhất đó là tiêu chí số 15 về y tế. Hiện nay, trên địa bàn xã có 6.253/10.217 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 61,2%. Đây là tiêu chí xã hết sức quan tâm nên đã tiến hành phân công, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân để cùng nhau tuyên truyền, vận động, phấn đấu đến tháng 10-2022 nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Đối với nâng cao tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất, quan điểm của xã là ưu tiên đầu tư các công trình cấp thiết phục vụ nhu cầu cộng đồng, lựa chọn những công trình dễ làm, ít tốn kém để có thể huy động sức dân và nguồn lực xã hội hóa khác. Trước mắt, xã tập trung phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính- Kế hoạch cân đối, bố trí vốn để sửa chữa những đoạn đường xuống cấp; xây dựng nhà văn hóa cho thôn Lạc Sơn 3 và kêu gọi xã hội hóa để xây dựng khu vui chơi cho trẻ em.

Về kế hoạch thực hiện tiêu chí số 14 (giáo dục), theo quy định tiêu chí NTM nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo phải đạt 80%, hiện xã chỉ mới đạt 55%. Để hoàn thành tiêu chí này, thời gian tới xã sẽ phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội mở thêm các lớp đào tạo nghề. Cùng với đó, chủ động làm việc với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn giải quyết việc làm cho số lao động tại địa phương, đảm bảo đến tháng 10-2022 nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% theo quy định. Với tiêu chí số 17 (môi trường) xã sẽ tuyên truyền người dân xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, xử lý nước thải; vận động các tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong khu dân cư bằng hình thức xã hội hóa, đảm bảo đạt tỷ lệ 80% trong quý III năm nay. Đặc biệt, sẽ phối hợp ngành chức năng mở lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình xử lý nước thải theo đúng quy định cho 24 lò cá hấp trên địa bàn xã. Riêng tiêu chí số 18 (hệ thống chính trị), xã đẩy mạnh thực hiện đúng theo quy định Luật Tiếp công dân, lãnh đạo UBND xã duy trì thường xuyên lịch trực vào ngày thứ Ba hằng tuần, cùng với đó, công khai đầy đủ và giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định.

Nhất quán quan điểm xây dựng NTM là quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, nên giải pháp trọng tâm mà xã Cà Ná đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Qua đó, góp phần đưa chương trình xây dựng NTM ở địa phương đạt chất lượng, mang lại hiệu quả cao.