Phước Minh về đích nông thôn mới

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đến nay xã Phước Minh (Thuận Nam) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Đồng chí Hồ Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Phước Minh, cho biết: Triển khai xây dựng NTM, xã xác định rõ đây là chương trình lớn, quá trình thực hiện lâu dài và mang tính toàn diện nên cần phải đề ra mục tiêu, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, UBND xã tăng cường chỉ đạo, vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của xây dựng NTM; đồng thời, phát động các phong trào thi đua khuyến khích người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia, tạo nền tảng vững chắc giúp xã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trong xây dựng NTM, xã Phước Minh đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Mặc dù chỉ có khoảng 31 ha đất sản xuất nông nghiệp và thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu, tuy nhiên với quyết tâm khắc phục khó khăn, xã đã chỉ đạo tăng cường vận động, khuyến khích nông dân mạnh dạn áp dụng khoa học-kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, tận dụng lợi thế vùng để lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp. Nhờ đó, nhiều diện tích canh tác được duy trì sản xuất ổn định, với các mô hình đem lại thu nhập khá như: Mô hình liên kết sản xuất mãng cầu của 12 hộ dân với diện tích 25 ha, mô hình Tổ hợp tác liên kết chăn nuôi với 35 hộ tham gia… Cùng với đó, tập trung chỉ đạo phát triển thương mại, dịch vụ; phát huy thế mạnh của vùng sản xuất muối công nghiệp, với tổng diện tích quy hoạch 1.575 ha; duy trì các ngành nghề chế biến nước mắm, hải sản khô và đông lạnh xuất khẩu; thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Đặc biệt, những năm gần đây, xã tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên sang Nhật Bản, Hàn Quốc… làm việc, trở thành xã đi đầu trong hoạt động xuất khẩu lao động của huyện. Việc khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và đa dạng hóa ngành nghề đã nâng cao thu nhập của người dân, bình quân đạt 42 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1,84%.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Phước Minh đã có nhiều đổi thay.

Giai đoạn 2011-2021, ngoài hơn 50 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng NTM, xã Phước Minh huy còn huy động trên 4,5 tỷ đồng từ người dân và doanh nghiệp để xây dựng một số công trình trường học, đường giao thông. Nhờ đó, các tuyến đường liên xã, nội thôn đều được cứng hóa; 100% hộ gia đình được sử dụng điện, nước sạch hợp vệ sinh; 3/3 cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; trên 80% hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn, không có hộ gia đình ở trong nhà dột, nhà tạm; 4/4 thôn đều có nhà văn hóa đáp ứng đời sống tinh thần của người dân.

Thành quả đạt được qua 10 năm xây dựng NTM giúp xã Phước Minh thay đổi diện mạo. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Đây sẽ là tiền đề, động lực để xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao trong thời gian tới.