Ninh Hải: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 25-9, UBND huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2010-2020.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ninh Hải đã có 6/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM; diện mạo nông thôn của huyện ngày càng thay đổi, kinh tế-xã hội phát triển tương đối toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Toàn huyện đã đầu tư hoàn thành đồng bộ trên 12 km kênh mương cấp II, cấp III, nâng diện tích chủ động nước tưới góp phần tăng năng suất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả; hoàn thành 82,634 km đường giao thông nông thôn, đường liên huyện, đến nay 100% số xã đều có đường giao thông thông suốt đến trung tâm xã. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đã xây dựng mới 74 phòng học của 10 trường tiểu học; 51 phòng học của 14 trường mầm non, mẫu giáo. Qua tuyên truyền, vận động, một số mô hình được triển khai như: Tự quản bảo vệ môi trường, góp vốn xoay vòng, tình nguyện viên vì cuộc sống cộng đồng, hũ gạo tình thương, câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”… Đến nay so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,79%, giảm 6,44%; tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn văn hóa là 97,5%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” trên 92,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/năm.

UBND huyện Ninh Hải tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”.

Tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới NTM, huyện Ninh Hải đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; nâng cao sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Theo đó, mục tiêu phấn đấu trong năm 2020 có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã giữ vững đạt NTM và phấn đấu nâng cao các tiêu chí, huyện đạt chuẩn huyện NTM. Sau năm 2020, cụ thể trong giai đoạn 2021-2025 có 8/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu), huyện đạt chuẩn NTM (giữ vững và nâng mức tiêu chí); giai đoạn 2025-2030 có 8/8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, phấn đấu 100% các thôn chuẩn NTM kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (giữ vững và nâng mức tiêu chí).

Dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2010-2020.