Bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

Những ngày đầu tháng 4, đến các huyện, thành phố và các xã tìm hiểu về việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), chúng tôi ghi nhận đang có sự quan tâm lớn trong việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM. Dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai gây ra, nhưng hầu hết các địa phương vẫn có chuyển biến tích cực trong phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, một số xã nêu quyết tâm xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, từ nguồn vốn trực tiếp của chương trình, các công trình hạ tầng nông thôn tiếp tục được xây dựng. Tính trong năm qua, các địa phương đã thi công 15,55 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 3,7 km kênh nội đồng; xây mới 5 đài phát thanh xã, 2 công trình điện trung hạ thế với 3,2 km đường dây hạ áp và 3 nhà văn hóa xã; sửa chữa, nâng cấp 4 nhà văn hóa thôn, 3 trường học, 1 trạm y tế và 1 chợ nông thôn. Theo kết quả tự đánh giá chuẩn NTM của các địa phương, toàn tỉnh tăng bình quân 1 tiêu chí/xã; không còn xã thuộc nhóm 5; các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM theo tiêu chí cũ đã có nhiều cố gắng phấn đấu đáp ứng các nội dung, chỉ tiêu mới của Bộ tiêu chí giai đoạn 2017-2020 và đa số đều đạt từ 16 tiêu chí trở lên. Mới đây, vào ngày 6-3, Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM của tỉnh đã có cuộc họp thống nhất đề nghị UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM cho các xã Phước Hữu (Ninh Phước), Phước Diêm (Thuận Nam) và Lương Sơn (Ninh Sơn), là 3 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí năm 2018.

Các đoàn viên trong Dân quân và Công an xã Phước Thuận (Ninh Phước) sửa chữa
đường trục xã, tích cực đóng góp xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm nay. Ảnh: B.T

Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 6 xã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí mới, ngoài 3 xã vừa nói trên, trước đó có các xã Cà Ná, Phước Nam (Thuận Nam), Thành Hải (Phan Rang-Tháp Chàm). Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM chưa thực sự đi vào cuộc sống của người dân, tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt thấp so với bình quân chung của cả nước, trong đó đáng chú ý là sự vào cuộc của hệ thống chính trị chưa thực sự mạnh mẽ.

Nhằm tạo bứt phá mới, trong định hướng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2019, tỉnh ta đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt bình quân từ 15-15,5 tiêu chí /xã, trong đó các xã đặc biệt khó khăn phấn đấu tăng thêm từ 1-2 tiêu chí/xã; có thêm 4 xã đạt chuẩn xã NTM: Phước Hải, An Hải (Ninh Phước) và Nhơn Hải, Vĩnh Hải (Ninh Hải). Song song đó, xây dựng các xã Phước Sơn, Phước Vinh, Phước Hậu, Phước Thuận, Phước Thái (Ninh Phước), Xuân Hải, Tân Hải, Tri Hải, Phương Hải, Thanh Hải (Ninh Hải) đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2019 để đảm bảo đủ điều kiện công nhận xã NTM kiểu mẫu năm 2020. Ở cấp huyện, tập trung xây dựng huyện Ninh Phước đạt chuẩn huyện NTM; xây dựng hoàn thành và triển khai Đề án Xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Ninh Hải.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện chương trình trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 theo kế hoạch, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao và các xã thuộc nhóm 4 (xã trung bình đạt từ 5-9 tiêu chí). Các sở, ngành, hội, đoàn thể được phân công hỗ trợ các xã và phụ trách tiêu chí, đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí số 10 về thu nhập, số 11 về hộ nghèo, số 13 về tổ chức sản xuất, số 17 về môi trường và số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Các huyện Thuận Nam, Ninh Phước phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh và các sở, ngành liên quan chỉ đạo các xã Phước Dinh, Phước Hải triển khai thực hiện tốt Đề án Hỗ trợ thôn, bản, ấp của các các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết do tầm quan trọng của việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo trong xây dựng NTM, từ nay đến cuối năm, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền theo từng chủ đề, nhóm tiêu chí, những cách làm hay trong triển khai thực hiện chương trình gắn với các mô hình, hình ảnh cụ thể (tập trung vào các mô hình phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm và phong trào vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp xây dựng NTM). Bên cạnh đó là tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 3965/KH-UBND ngày 17-9-2018 của UBND tỉnh về Chương trình “Mỗi xã mỗi sản phẩm”; phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM; Đề án “Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp đến năm 2020”.