Thuận Bắc Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

(NTO) Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thuận Bắc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bước đầu đã mang lại kết quả thiết thực. Mặt trận, các đoàn thể và các địa phương đã huy động được nguồn lực đóng góp từ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng NTM.

Theo đó hệ thống hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, nhiều mô hình sản xuất phát huy có hiệu quả, từng bước thay đổi bộ mặt đời sống ở nông thôn.

Đến Thuận Bắc vào những ngày cuối năm, chúng tôi ghi nhận được sự đổi mới về kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi trên địa bàn huyện. Theo Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện, trong hai năm qua (2017, 2018) bằng việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, với tổng vốn 408, 2 tỷ đồng, Thuận Bắc đã đầu tư khởi công xây mới 17 công trình hạ tầng kinh tế-xã hội thuộc các lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, môi trường và hạ tầng khác. Riêng trong năm 2018, từ nguồn vốn trực tiếp đầu tư gần 17 tỷ đồng đã xây dựng thêm 488 m đường giao thông nông thôn và 4.448 m kênh mương nội đồng kiên cố. Đến nay, tại các xã, tính riêng về giao thông, đã có khoảng 36 km đường giao thông liên thôn, đường ngõ xóm được bê-tông; về thủy lợi đã kiên cố hóa 21 km kênh mương cấp 2,3. Nhiều địa phương trong huyện còn xuất hiện phong trào hiến đất, đóng góp tiền của, công sức xây dựng hạ tầng, thể hiện vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Anh Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Chi bộ thôn Láng Me (xã Bắc Sơn), chia sẻ: “Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, vừa qua người dân tại thôn chúng tôi đã đóng góp ngày công, hiến trên 300m2 đất cho nhà thầu làm đường nội đồng; tham gia đóng góp trên 20 công và trên 19 triệu đồng (20%) làm đường vào nghĩa trang”.

Đường giao thông thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong (Thuận Bắc)
được bê tông hóa góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Bên cạnh xây dựng các công trình hạ tầng, Thuận Bắc chú trọng triển khai và nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân; hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thuận Bắc, trong năm 2018 đã nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa quy mô 1.331 ha (gồm: Bắc Phong 480 ha, Bắc Sơn 260 ha, Công Hải 130 ha, Lợi Hải 461 ha) và mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây màu, cây ăn trái quy mô 14,22 ha (gồm: Lợi Hải 2,1 ha, Bắc Phong 9,37 ha, Bắc Sơn 1 ha, Công Hải 1,75 ha); duy trì mô hình trồng 3,5 ha bưởi da xanh ở xã Công Hải và 1 ha mãng cầu dai tại xã Lợi Hải. Trong chăn nuôi, đáng chú ý có mô hình nuôi heo rừng lai với hơn 120 con giống của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp xã Bắc Phong; nuôi heo đen, gà của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Suối Đá, xã Lợi Hải. Đặc biệt về tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13), đã thành lập mới 2 HTX (HTX Dịch vụ Nông nghiệp và măng tây xanh Lợi Hải; HTX Thương mại Dịch vụ nông nghiệp Bắc Sơn), nâng tổng số lên 6 HTX và 37 tổ hợp tác trong huyện.

Theo báo cáo kết quả giám sát triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Thường trực HĐND huyện Thuận Bắc, cả huyện hiện bình quân đạt 11,67 tiêu chí/xã, tăng 2 tiêu chí so với năm 2017 (đạt bình quân 9,67 tiêu chí/xã). Cụ thể xã Bắc Phong đạt 16 tiêu chí, xã Công Hải đạt 15 tiêu chí, còn lại có các xã Lợi Hải đạt 13 tiêu chí, Phước Kháng đạt 10 tiêu chí, Bắc Sơn đạt 9 tiêu chí và Phước Chiến đạt 7 tiêu chí. Tuy nhiên điều đáng chú ý là trừ xã Bắc Phong, hầu hết các xã còn lại đều không đạt tiêu chí về thu nhập (35 triệu đồng/người/năm) và tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn đa chiều (dưới 5%). Có xã được công nhận đạt chuẩn NTM theo chuẩn cũ trước đây như Công Hải vẫn còn chiếm tỷ lệ 20,53% hộ nghèo và có mức thu nhập bình quân đầu người 29 triệu đồng/người/năm (chưa đạt tiêu chí thu nhập và hộ nghèo theo chuẩn mới).

Nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế trên, theo đồng chí Trần Quốc Sanh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thuận Bắc, bước vào triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2019, Thuận Bắc xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định mục tiêu chung là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Mục tiêu cụ thể là phấn đấu toàn huyện đạt 16 tiêu chí, nâng bình quân trên 14,33 tiêu chí/xã, trong đó Công Hải đạt 17/19 tiêu chí, Bắc Phong đạt 18/19 tiêu chí, Lợi Hải đạt 17/19 tiêu chí, Bắc Sơn đạt 13/19 tiêu chí, Phước Chiến đạt 9/19 tiêu chí và Phước Kháng đạt 12/19 tiêu chí.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thuận Bắc đề ra giải pháp tiếp tục chỉ đạo việc triển khai lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó tập trung huy động tối đa nguồn lực của địa phương, nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước và tín dụng thương mại, cùng các khoản đóng góp của nhân dân và huy động từ cộng đồng. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập cho nông dân.