Thành Hải nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

(NTO) Sau hơn 3 năm được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đến nay, bộ mặt nông thôn xã Thành Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) ngày thêm khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Đến xã Thành Hải vào những ngày đầu tháng 12, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, kiên cố; các tuyến đường nội thôn, nội đồng được bê tông, cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa… Đồng chí Cao Hoàng Vũ Sanh, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Hải, cho biết: Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự góp sức của các tầng lớp nhân dân, đến nay, xã Thành Hải tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng NTM theo chuẩn mới. Trong đó, có nhiều tiêu chí khó được “nâng chất” như: Tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí số 11) giảm còn 1,63%; thu nhập bình quân đầu người (tiêu chí số 10) đạt 41 triệu đồng/người/năm; tình hình vệ sinh môi trường có nhiều khởi sắc với 99,3% hộ gia đình được cấp nước sinh hoạt, gần 99% số hộ tham gia mô hình thu gom rác thải…

Diện mạo thôn văn hóa Thành Ý ngày càng khởi sắc.

Với phương châm: 19 tiêu chí là định hướng, xây dựng hạ tầng là tiền đề, phát triển sản xuất là gốc, nâng cao thu nhập cho nhân dân là mục tiêu, lợi ích đem lại cho nhân dân là động lực…, trong năm 2018, từ nguồn vốn của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, xã Thành Hải đã bê tông 5 tuyến đường nội thôn Cà Đú với chiều dài 610m, kinh phí 714 triệu đồng; tu sửa kênh mương Tân Du với số tiền 20 triệu đồng. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, UBND xã cũng đã triển khai mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa diện tích 270,7 ha, kinh phí 134 triệu đồng; mô hình trồng nho với mức đầu tư gần 19 triệu đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ 10,7 triệu đồng); giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cho 15 hộ nghèo, cận nghèo chăn nuôi bò sinh sản với số tiền 300 triệu đồng. Chung tay xây dựng NTM, Mặt trận và các đoàn thể xã chủ động xây dựng kế hoạch, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”…; thành lập, duy trì hoạt động các câu lạc bộ, tổ, nhóm: Phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Thanh niên xung kích bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường… Từ những hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân trong xây dựng NTM, khơi dậy tinh thần tự lực, tự chủ, tránh ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Anh Mai Xuân Đại, Phó trưởng Ban Quản lý thôn Thành Ý, cho biết: Nhờ triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nên đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, toàn thôn còn 8 hộ nghèo, 100% dân số được sử dụng nước sạch sinh hoạt… Điều đáng ghi nhận là năm 2018, cư dân địa phương đã tự nguyện đóng góp kinh phí (trung bình 280 ngàn đồng/hộ) lắp đặt đèn chiếu sáng đạt 80% đường nội thôn. Thời gian tới, Ban Quản lý thôn, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân thi đua sản xuất, thực hiện tốt mô hình “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa; mô hình Làng Chăm an toàn về an ninh trật tự; đóng góp kinh phí lắp đặt bóng đèn và chi trả tiền điện hằng tháng tại các tuyến đường còn lại…

Qua rà soát, đến nay, xã Thành Hải không còn nhà ở tạm bợ, dột nát; gần 95% đường nội thôn được cứng hóa, đường nội đồng bê-tông hóa đạt 71,65%; 100% diện tích đất nông nghiệp được chủ động nước tưới; 5/5 thôn được công nhận danh hiệu Thôn văn hóa, 95,4% hộ đạt gia đình văn hóa… Đồng chí Cao Hoàng Vũ Sanh cho biết thêm: Nhằm giúp nhân dân phát triển kinh tế, hiện nay, xã đang khảo sát, lựa chọn các hộ đạt yêu cầu để triển khai mô hình chăn nuôi dê với mức đầu tư gần 25 triệu đồng. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020, thời gian tới, xã tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư hạ tầng, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm của doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường… Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo hướng bền vững.