Phước Đại nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(NTO) Xã Phước Đại (Bác Ái) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), vào năm 2020. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng NTM.

Phước Đại là xã trung tâm của huyện, gồm 5 thôn, với 1.105 hộ/4.560 nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc Raglai chiếm trên 95% dân số. Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên còn khó khăn. Ngay từ khi triển khai Chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong xã đã tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Qua 7 năm triển khai thực hiện, đến nay tình hình kinh tế-xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khá đồng bộ. Đường liên xã, liên thôn, nội thôn được nhựa hóa, bê tông hóa đạt gần 100%, đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất của người dân. Đời sống nhân dân được cải thiện, có 98% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; trên 90% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm; tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Nông dân xã Phước Đại (Bác Ái) thực hiện mô hình chăn nuôi bò vỗ béo và sinh sản
phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: TM.

Đồng chí Chamaléa Ong, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Nhờ có sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chương trình, đến nay xã đã đạt được 14/19 tiêu chí NTM, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã miền núi. Trong số 5 tiêu chí chưa đạt (thu nhập, hộ nghèo, môi trường, y tế và hệ thống chính trị), xã xác định tiêu chí hộ nghèo và thu nhập là khó, ưu tiên đầu tư thực hiện. Để phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí còn lại trong thời gian tới, theo đồng chí Chamaléa Ong, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra với tinh thần quyết liệt hơn. Đối với tiêu chí thu nhập và hộ nghèo, xã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, phân công cán bộ phụ trách bám sát thôn, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng mô hình trồng bắp lai, mía, mỳ, nuôi bò lai, heo siêu nạc đạt hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ vay vốn làm ăn, vươn lên thoát nghèo; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm; hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm đặc thù của địa phương. Về tiêu chí môi trường, xã xây dựng Đề án Thu gom và xử lý rác thải nông thôn, rác thải sinh hoạt trên địa bàn; đồng thời, tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm ở khu dân cư xanh-sạch-đẹp. Với tiêu chí y tế, xã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về chăm sóc sức khỏe, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Riêng đối với tiêu chí hệ thống chính trị, xã hội vững mạnh, xã tiếp tục rà soát, củng cố kiện toàn các tổ chức, đoàn thể, lập kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, công chức về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với những nỗ lực của cán bộ, nhân dân trong xã, tin rằng xã Phước Đại sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM vào năm 2020.