Ninh Hải tập trung thực hiện theo lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới

(NTO) Ninh Hải là huyện đồng bằng ven biển, có diện tích tự nhiên 25.390 ha, với chiều dài bờ biển 56 km. Toàn huyện có 1 thị trấn và 8 xã, với dân số khoảng 93.392 người (22.350 hộ), trong đó dân tộc Kinh chiếm 90,7%, dân tộc Chăm chiếm 7,1% và dân tộc Raglai chiếm 2,2%.

Được tỉnh chọn là huyện thí điểm tham gia Đề án “Xây dựng nông thôn mới (NTM) trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020”, huyện Ninh Hải đang quyết tâm phấn đấu trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh vào năm 2020.

Đến nay, qua 7 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24-5-2011 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng NTM đến năm 2020”, Ninh Hải đã có 6/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Cụ thể năm 2015 có 3 xã đạt chuẩn: Tri Hải, Tân Hải, Xuân Hải; năm 2016 có 2 xã đạt chuẩn: Phương Hải, Hộ Hải và năm 2017 xã đạt chuẩn là Thanh Hải. Theo đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải, diện mạo nông thôn của huyện nhà ngày càng thay đổi rõ rệt, kinh tế- xã hội phát triển khá toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động, người dân đã hiến 7.209 m2 đất và đóng góp 2.875 công lao động. Toàn huyện đã đầu tư hoàn thành đồng bộ 12,037 km kênh mương cấp II, cấp III, nâng diện tích chủ động nước tưới góp phần tăng năng suất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả; hoàn thành 82,634 km đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân.

Vùng nuôi trồng thủy sản đầm Nại (Tri Hải, Ninh Hải). Ảnh: Bạch Thương.

Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ninh Hải cho biết: Bên cạnh đầu tư phát triển hạ tầng, Ninh Hải tập trung phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và lồng ghép các nguồn vốn khác, Ninh Hải triển khai thực hiện hàng loạt mô hình trồng nho, tỏi, lúa; nuôi bò; nuôi các loài thủy sản hiệu quả. Nổi bật đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như: Vùng nho 180 ha (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải); 100 ha nho xanh (thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải); 70 ha nho (xã Nhơn Hải); vùng hành, tỏi 165 ha (2 xã: Thanh Hải, Nhơn Hải); vùng măng tây xanh 15ha (xã Xuân Hải); vùng giống thủy sản 100 ha (xã Nhơn Hải); nuôi trồng thủy sản 500 ha vùng Đầm Nại. Hiện nay, Ninh Hải đang triển khai sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn gắn với chuỗi giá trị trên cây lúa (thực hiện 2 vụ với 362 ha ở xã Xuân Hải), cây nho ở xã Vĩnh Hải với 30 ha.

Nông dân thôn Thái An, xã Vĩnh Hải trồng nho NH01-152 đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Văn Nỷ.

Có dịp đến các xã, thôn trong huyện, chúng tôi ghi nhận có sự đổi mới bộ mặt nông thôn qua phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó đáng chú ý là các công trình giao thông, trường học, chợ nông thôn và nhà ở dân cư. Theo Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, giai đoạn 2016-2020 theo bộ tiêu chí mới, do có một số tiêu chí nâng mức nên những xã đã đạt chuẩn cần tiếp tục phấn đấu để đảm bảo đạt hoặc tăng thêm chỉ tiêu như tiêu chí: thủy lợi, cơ sở văn hóa, thông tin và truyền thông, thu nhập, tổ chức sản xuất, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đồng thời giữ vững những tiêu chí còn lại về giao thông, trường học, chợ, hộ nghèo, nhà ở dân cư, văn hóa, môi trường, an ninh. Đối với 2 xã Vĩnh Hải và Nhơn Hải, theo kế hoạch cuối năm nay phấn đấu xã Vĩnh Hải sẽ đạt chuẩn xã NTM và xã Nhơn Hải sẽ đạt chuẩn vào năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải chia sẻ: Vĩnh Hải hiện được quan tâm đầu tư vốn xây dựng các kết cấu hạ tầng như trường học, nhà văn hóa thôn, xã… để được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Vĩnh Hải còn phải hoàn thành 4 tiêu chí, trong đó tiêu chí thu nhập sẽ điều tra và thu thập số liệu để tính vào cuối năm.

Theo lộ trình xây dựng huyện NTM, song song với thực hiện mục tiêu có 8/8 xã đạt chuẩn NTM, Ninh Hải còn phải hoàn thành 9 tiêu chí được ban hành cho chương trình huyện NTM. Hiện nay, qua đánh giá Ninh Hải đã đạt được 6/9 tiêu chí về: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, an ninh trật tự, chỉ đạo xây dựng NTM. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, huyện Ninh Hải phấn đấu đạt tiêu chí số 7 về môi trường, trong năm 2019 phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí về giáo dục và sản xuất. Đến năm 2020, về giao thông, có 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% đường trục thôn cứng hóa; 90% đường trục chính nội đồng được cứng hóa. Về thủy lợi, trên 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được chủ động tưới. Về kinh tế và tổ chức sản xuất, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%; các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả.

Để hoàn thành các tiêu chí trên, Ninh Hải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp vốn, đất, công lao động và mạnh dạn huy động, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trọng tâm là quy hoạch sản xuất kết hợp hình thành hợp tác xã, chú ý vận động nhân dân tham gia thực hiện thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp, tham gia các tổ chức kinh tế tập thể.