Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023

Ngày 28/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2023.
Các tin đã đưa ngày: