Phước Chiến vào mùa thu hoạch mía

 Sáng 11-2, UBND xã Phước Chiến (Thuận Bắc), tổ chức họp dân triển khai thu hoạch mía.

Vụ mía 2010-2011, xã Phước Chiến sản xuất 54 ha. Trong đó, thôn Ma Trai: 40 ha; Đầu Suối B: 6 ha; Đầu Suối A: 4 ha, Tập Lá: 5 ha. Đồng chí Nguyễn Nam, Phó chủ tịch UBND xã, cho biết: Vụ mía này bà con chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật nên cây mía phát triển đồng đều, năng suất ướt đạt 45 tấn/ha. Giá mía năm nay nhích lên 1.100.000 đồng/tấn, tăng hơn vụ trước 200.000 đồng, nên bà con trồng mía thu lãi cao, khoảng 30 triệu đồng/ha.

 Nông dân thôn Ma Trai thu hoạch mía