Đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu Resort và dịch vụ du lịch ven biển tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng khu Resort và dịch vụ du lịch ven biển tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước, kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đã có những chuyển biến đáng kể, đời sống kinh tế, văn hóa ngày càng được nâng cao. Nắm bắt được tiềm năng du lịch biển của địa phương, Công ty Cổ phần Đầu tư – kinh doanh Intresco tại thành phố Hồ Chí Minh đã xin đầu tư xây dựng khu Resort và dịch vụ du lịch ven biển tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư. Theo đó, dự án được triển khai xây dựng với quy mô diện tích dự kiến khoảng 10 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự án trong vòng 24 tháng kể từ khi được giao đất, quy mô đầu tư: xây dựng 01 khu nhà nghỉ 04 tầng, 100 phòng đạt tiêu chuẩn 04 sao. Để triển khai dự án đúng tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cam kết ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

(Theo Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận)