Lính đảo Trường Sa hướng về Đại hội Đảng

Cùng với niềm vui của đồng bào cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa ủa Tổ quốc rất phấn khởi và gửi gắm trọn niềm tin vào Đại hội.

Từ đất liền, phóng viên Báo Ninh Thuận đã nối liên lạc với 2 chiến sĩ Nguyễn Man và Phạm Ngọc Trường (quê ở huyện Thuận Nam) đang làm nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây, để ghi nhận những ý nguyện tâm huyết của người lính ngày đêm canh giữ vững chắc biển đảo Tổ quốc Việt Nam gởi đến Đại hội.

Xạ thủ Phạm Ngọc Trường bày tỏ: “Là quân nhân cầm súng canh giữ nơi đảo xa, tuyến đầu của Tổ Quốc, tôi luôn tin tưởng Đại hội thành công tốt đẹp, sẽ mở ra một hướng mới lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới. Qua Đại hội, mong rằng các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện để bộ đội nơi biên giới, hải đảo yên tâm công tác. Với nhiệm vụ của người lính tiền tiêu, tôi sẽ cùng đồng đội quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Bày tỏ nguyện vọng, tân binh Nguyễn Man nói bản thân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Nơi ‘’đầu sóng ngọn gió’’, những người lính trên quần đảo Trường Sa đang ngày đêm chắc tay súng, vững niềm tin vào thắng lợi của Đại hội Đảng lần này, kỳ vọng Đại hội sẽ tạo ra một bước tiến mới, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước. Đại hội sẽ có những định hướng lớn về phát triển quốc phòng, an ninh; đồng thời tạo nhiều điều kiện, cơ hội để bộ đội Trường Sa cống hiến trí – lực bảo vệ tuyệt đối an toàn vùng lãnh hải của Tổ Quốc.