Thông báo Tìm thân nhân đối với liệt sỹ

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo tìm thân nhân đối với liệt sỹ.

1. Liệt sỹ: Đỗ Thân.

- Quê quán: Ninh Thuận

- Nơi an táng: Khu A, lô 8, hàng số 4, mộ số 5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tp. Hà Tĩnh.

2. Liệt sỹ: Đặng Văn Đông, năm sinh: 1930.

- Quê quán: Xã Thuận Thành, huyện Thiệu An, tỉnh Ninh Thuận.

- Ngày, tháng, năm nhập ngũ: Tháng 1-1946.

- Đơn vị: c2,d22,f7.

- Ngày, tháng, năm hy sinh: Ngày 25-5-1968.

- Nơi an táng: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Phú Khánh.

- Thân nhân có tên: Lê Thị Quy.

3. Liệt sỹ: Đặng Văn Đông, năm sinh: 1934.

- Quê quán: Xã Thuận Thành, huyện Thiệu An, tỉnh Ninh Thuận.

- Ngày, tháng, năm nhập ngũ: Tháng 11-1946.

- Đơn vị: b22, f7.

- Ngày, tháng, năm hy sinh: Ngày 14-5-1968.

- Nơi an táng: Nghĩa trang Liệt sỹ Phú Chánh, tỉnh Bình Dương.

- Thân nhân có tên: Đặng Văn Mô.

4. Liệt sỹ: Lê Quang Nhung, năm sinh: 1936.

- Nguyên quán: Mỹ Đức, Minh Vinh, tỉnh Ninh Thuận.

- Chức vụ: Tiểu đoàn phó.

- Đơn vị: d267.

- Ngày hy sinh: Ngày 29-5-1970.

- Tại: Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược-Củ Chi.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo ai là thân nhân của các liệt sỹ theo thông báo này, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Người có công, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đường 16 Tháng 4, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để cung cấp thông tin. Điện thoại liên hệ: 068.3823914-3822941.