Thông Báo

Văn phòng Phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 01 viên chức

2. Điều kiện: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

- Quản trị kinh doanh

- Kỹ thuật môi trường

- Ngành Kinh tế và Quản lý Tài chính công

- Luật

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo (6/2/2017) đến ngày 26/02/2017

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận; Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, Tp. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: 0683.891676,