Huyện uỷ Ninh Hải tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

(NTO) Đảng bộ huyện Ninh Hải hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), với 1.759 đảng viên. Cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, năm qua, Đảng bộ huyện chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên (ĐV), từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đồng chí Trần Văn Đông, Bí thư Huyện ủy cho biết: Trong công tác xây dựng Đảng, trước hết là việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp bằng chương trình toàn khóa và kế hoạch hằng năm. Riêng năm 2016, nhiều chương trình về phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đi vào cuộc sống và đạt những kết quả quan trọng, nhất là trên lĩnh vực công tác chống hạn, ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân. Các Đảng uỷ xã, thị trấn đều chủ động hơn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM). Kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ năm 2016 có 47/56 TCCSĐ đạt TSVM; không có TCCSĐ xếp loại yếu, kém.

Ngư dân thôn Khánh Hội (Tri Hải, Ninh Hải) đầu tư thuyền nghề công suất lớn tạo động lực phát triển kinh tế biển.
Ảnh: Sơn Ngọc

Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng năm qua ở Đảng bộ huyện Ninh Hải là cấp ủy các TCCSĐ luôn chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Từ đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐV, quần chúng về ý thức, trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; tích cực sửa đổi lề lối làm việc. Đặc biệt, phong trào “làm theo” Bác trở nên rộng khắp, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Để góp phần xây dựng Đảng TSVM, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2016, cấp ủy huyện và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 26 lượt chi, đảng bộ; giám sát 36 TCCSĐ, giám sát thường xuyên 4 tập thể Đảng ủy xã; tiếp nhận, giải quyết, xử lý 14 đơn tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật 2 đảng viên (1 trường hợp cảnh cáo, 1 trường hợp khai trừ khỏi Đảng). Đi đôi với công tác trên, Huyện ủy thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và ĐV có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu; kịp thời nắm bắt và giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, ĐV và Nhân dân, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Đảng bộ cũng có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển ĐV mới, đặc biệt là ở những địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2016, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 136 ĐV; đạt 100,7% chỉ tiêu của huyện và 118,2% chỉ tiêu tỉnh giao.

Công tác dân vận của Đảng bộ huyện Ninh Hải cũng có nhiều đổi mới, dân chủ trong Đảng và trong đời sống xã hội được mở rộng. Các hoạt động đã hướng trọng tâm vào việc vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới. Nhờ làm tốt công tác dân vận, năm 2016, toàn huyện đã xây dựng và nhân rộng được 11 mô hình “Dân vận khéo”; vận động trao tặng 46 căn nhà cho hộ nghèo, với tổng số tiền 665 triệu đồng; vận động các nguồn hỗ trợ trao 25.328 suất quà trị giá hơn 5,4 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng, thiệt hại do nắng hạn…

Bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng bộ huyện, các chỉ tiêu, mục tiêu về KT-XH đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; công tác giáo dục - đào tạo; y tế - chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; các vấn đề xã hội đang từng bước được giải quyết; an ninh chính trị trên địa bàn ổn định. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,6% (theo chuẩn nghèo đa chiều); toàn huyện có 5/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên, bộ mặt huyện mới từng bước khởi sắc; các khu du lịch biển đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Vịnh Vĩnh Hy (Vĩnh Hải, Ninh Hải) thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đồng chí Trần Văn Đông cho biết thêm: Trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng mọi mặt của công tác xây dựng Ðảng, tạo được sự thống nhất, đoàn kết giữa lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017, Huyện ủy chủ trương tăng cường các giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo sát sao, kịp thời nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh. Tập trung đổi mới công tác tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên giáo dục cán bộ, ĐV luôn có ý thức cảnh giác, phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chú trọng công tác cán bộ, công tác phát triển ĐV, nhất là ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, bức xúc của cơ sở. Đồng thời, toàn Đảng bộ cũng nêu cao quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.