Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh: Lãnh đạo hiệu quả việc cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp

(NTO) Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh có 82 đảng viên (ĐV), với 8 chi bộ trực thuộc, hoạt động trên địa bàn 7 huyện, thành phố trong tỉnh. Xác định nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp hoạt động công ích, trong năm qua, Đảng bộ công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh kinh tế cho nhân dân trong vùng hưởng lợi.

Đồng chí Phạm Văn Hường, Bí thư Đảng ủy-Giám đốc công ty cho biết: “Đảng ủy và các chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp trong toàn công ty, có những giai đoạn gặp khó khăn, đơn vị đoàn kết, sáng tạo vượt qua và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ”. Cụ thể trong năm qua, dù tình hình nắng hạn diễn ra hết sức gay gắt, khốc liệt, đến cuối năm thì xảy ra mưa lũ liên tục, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty, tập thể cán bộ (CB), ĐV, công nhân viên công ty đã vượt qua mọi khó khăn, tập trung chống hạn, phòng chống lũ, phân phiên điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm để phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và đạt được một số kết quả chủ yếu. Theo kế hoạch, năm 2016 thực hiện diện tích tưới là 67.131 ha, doanh thu 69,271 tỷ đồng, nhưng công ty đã thực hiện tưới cho 74.777 ha, vượt 11% kế hoạch và đạt doanh thu 72,932 tỷ đồng (vượt 5%). Ngoài ra, Công ty còn cung cấp nước cho các nhà máy nước sinh hoạt, công nghiệp với khối lượng 18.961.850 m3/16.022.188 m3, vượt 18% so với kế hoạch.

 
Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh kiểm tra
tình hình tích nước ở hồ Sông Biêu (Ninh Phước).

Nhìn chung, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy công ty, CB, ĐV và người lao động đã năng động, sáng tạo, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt tưới tiết kiệm nước cung cấp đủ cho sản xuất, phục vụ chăn nuôi và sinh hoạt người dân. Hiện nay, công ty đã phối hợp với các trạm thủy nông huyện, thành phố và các địa phương thành lập được 58 tổ hợp tác dùng nước để điều tiết nước tưới tiêu, an toàn cho sản xuất. Đồng chí Phạm Văn Hường nhấn mạnh: “Cùng với công tác ứng phó hạn hán, công ty vẫn chuẩn bị cho công tác phòng chống lụt bão hết sức nghiêm túc ngay từ đầu mùa mưa”. Cụ thể, công ty xây dựng phương án phòng, chống và tổ chức trực ban 24/24 giờ tại các hồ chứa do công ty quản lý khi có mưa lũ xảy ra, kịp thời ứng phó với các tình huống xấu, vận hành an toàn các công trình. Công ty đã chủ động tiến hành kiểm tra, tu sửa, vận hành thử tất cả các cửa xả lũ của các hồ chứa và các công trình trên kênh. Vì vậy, cuối năm 2016, dù mưa lũ xảy ra nhưng công ty đã quản lý, vận hành đảm bảo an toàn cho toàn bộ hồ đập cũng như cho các hộ dân vùng hạ du. Qua đó còn tích trữ nguồn nước để phục vụ sản xuất năm 2017 đạt kết quả tốt.

Theo kế hoạch năm nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh thực hiện tổng diện tích tưới tiêu 73.050 ha. Để đạt chỉ tiêu trên, công ty đã đề ra các giải pháp điều tiết nước tưới cho vụ đông-xuân ngay từ đầu năm, trong đó điểm nhấn là lên kế hoạch phân phiên điều tiết nước hết sức tiết kiệm nhằm khai thác hết diện tích đất sản xuất. Riêng các hồ chứa nước do công ty quản lý, sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương điều tiết nước cho phù hợp kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tránh để gieo cấy tràn lan ảnh hưởng nước tưới, đồng thời ưu tiên nước sinh hoạt và chăn nuôi. Sau khi thu hoạch vụ đông-xuân, công ty sẽ tiến hành đóng nước nạo vét kênh mương và tu sửa các công trình theo lịch hàng năm từ ngày 15-4 đến ngày 15-5. Đối với sản xuất vụ hè-thu, là thời điểm thường rơi vào mùa khô, thiếu nước nên để ứng phó hạn, công ty dựa trên cơ sở cân đối nguồn nước hiện có, phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng sản xuất, tập trung gieo trồng những cây chịu hạn tốt, ít sử dụng nước và áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm. Cùng với ứng phó hạn, công ty tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống lụt bão, thực hiện nghiêm việc quản lý, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hồ, đập và công trình thủy lợi.

Hệ thống kênh mương thường xuyên nạo vét phục vụ tốt nhu cầu nước sản xuất của nông dân. Ảnh: Sơn Ngọc

Từ kinh nghiệm năm qua, nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp trong toàn công ty, Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo phát huy quyền làm chủ của người lao động thông qua hoạt động của công đoàn. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ chú trọng thực hiện từng bước nâng cao được chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phát huy vai trò của CB, ĐV trong từng chi bộ. Tin rằng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể CB, ĐV và người lao động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.