Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Sơ kết 5 năm công tác xây dựng và phát triển hội viên nòng cốt giai đoạn 2011-2015

(NTO) Ngày 25-11, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm công tác xây dựng và phát triển hội viên nòng cốt, giai đoạn 2011-2015.

Hội LHPN tỉnh đã tặng Giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác củng cố,
xây dựng và phát triển hội viên nòng cốt giai đoạn 2011-2015.

Trong 5 năm qua, công tác củng cố, xây dựng và phát triển hội viên nòng cốt được Hội LHPN tỉnh quan tâm đẩy mạnh, đáp ứng chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X đề ra. Đến nay, toàn tỉnh có 18,18% hội viên nòng cốt, tăng 3,64% so với năm 2011. Lực lượng hội viên nòng cốt luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào và hoạt động Hội; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân địa phương thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phòng chống, tố giác tội phạm, giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư… Qua đó góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác củng cố, xây dựng và phát triển hội viên nòng cốt giai đoạn 2011-2015.