Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn
Bí thư Tỉnh đoàn

(NTO) Thời gian qua, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp luôn quan tâm “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, cụ thể hóa phát động trong từng đối tượng thanh niên các phong trào gắn với xung kích lao động sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đơn vị như: Phong trào “Sáng tạo trẻ”; phong trào “4 mới” trong thanh niên công nhân (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới); phong trào “Ba trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức; phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” gắn với Chương trình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”…. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn và mô hình chuyển giao ứng dụng khoa học-kỹ thuật nông nghiệp cho thanh niên nông thôn; giới thiệu mô hình, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho hàng chục ngàn thanh niên; đặc biệt là tham mưu các cấp Chính quyền triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…Qua đó, nhiều mô hình thanh niên giúp nhau làm kinh tế được phát triển (Tổ vần đổi công, góp vốn, Tổ hợp tác, Trang trại trẻ, cơ sở kinh doanh trẻ, …); số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia ngày càng nhiều trong việc cải tiến, sáng tạo các giải pháp, các thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, nhất là ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong nghiên cứu, lao động, sản xuất, kinh doanh, để thanh niên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

 
Thời gian qua, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp luôn quan tâm “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”,
cụ thể hóa phát động trong từng đối tượng thanh niên các phong trào gắn với xung kích lao động sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Ành: Thanh niên tình nguyện hướng dẫn học sinh ôn tập bài. Ảnh: Văn Miên

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn huy động đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tiếp đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tình nguyện gắn với xây dựng các hạ tầng, giữ gìn cảnh quang môi trường sống, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tiêu biểu như: bê-tông hóa và tu sửa đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, thắp sáng đường quê, nạo vét kênh mương, đảm nhận tuyến đường thanh niên… Ngoài ra tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội còn thể hiện rõ nét qua kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội gắn với hưởng ứng phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, như: tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho Nhân dân; xây tặng Nhà nhân ái; nhận đỡ đầu, tặng học bổng và phương tiện đến trường cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện đến trường…

Song song đó, Đoàn Thanh niên các cấp còn thường xuyên tuyên truyền, vận động thanh-thiếu niên tích cực tham gia thực hiện phong trào “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, xem đây là trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hàng năm, Đoàn Thanh niên đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, Cuộc vận động “Vì người bạn tòng quân” dưới các hình thức như: tổ chức gặp mặt, tặng quà, nhận đỡ đầu gia đình quân nhân tại ngũ, phối hợp tổ chức thăm quân nhân tại ngũ,… Vì vậy, công tác tuyển quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu trên cả 3 tiêu chí (đảng viên, công chức, đại học); đồng thời góp phần động viên, giúp thanh niên an tâm tư tưởng nhập ngũ và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Vì Trường Sa thân yêu” do Đoàn Thanh niên phát động đã lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng và được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, như: đóng góp Quỹ vì Trường Sa thân yêu, thường xuyên viết thư thăm hỏi các chiến sỹ đang công tác vùng hải đảo, tham gia có hiệu quả các hoạt động với chủ đề “Biển, đảo Việt Nam trong trái tim tuổi trẻ Ninh Thuận”, xung kích tham gia phát triển kinh tế biển, tham gia các tổ, đội đoàn kết đánh bắt xa bờ trên biển, …

Những kết quả đạt được trong những năm qua, Đoàn Thanh niên đã góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước và xây dựng lòng tin vững chắc của đoàn viên, thanh-thiếu niên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tập trung tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh-thiếu niên và Nhân dân kết quả và nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; đồng thời xây dựng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể triển khai đến các cấp bộ Đoàn tổ chức thực hiện.

Hai là, đẩy mạnh công tác nắm bắt dư luận xã hội và diễn biến tình hình tư tưởng trong thanh niên; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật cho thanh-thiếu niên; tiếp tục đẩy mạnh thực thực hiện việc “Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo lời Bác”.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động các mạng của Đoàn; chú trọng phát động có hiệu quả phong trào “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, Hội đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng đối với từng đối tượng thanh niên; phối hợp đồng bộ với các cấp, các ngành tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đóng góp trí lực của tuổi trẻ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; thể hiện kết quả bằng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực.

Tuổi trẻ tỉnh nhà hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Miên

Bốn là, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, luôn hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt theo tỷ lệ quy định và đủ độ tin cậy; xây dựng nền quốc phòng-an ninh tại các địa phương, đơn vị vững mạnh; tích cực, kiên định theo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của nước ta ở Biển Đông; đồng thời, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát hiện, tố giác các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tiếp tục thực hiện tốt việc nhận cảm hóa giáo dục thanh-thiếu niên chậm tiến tại cộng đồng, giúp đỡ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng động.

Năm là, tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 200-CTr/TU ngày 7-11-2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 – 2020; tranh thủ các nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thanh-thiếu niên học tập, rèn luyện, lao động, cống hiến, vui chơi lành mạnh và trưởng thành.

Trên tinh thần đó, trong thời gian đến, tuổi trẻ Ninh Thuận nguyện quyết tâm bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức trách nhiệm của mình, ra sức cống hiến, rèn luyện, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.