Trung đoàn Bộ Binh 896: Giúp xã Nhơn Sơn xây dựng nông thôn mới

(NTO) Ngày 3-10, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Bộ binh 896 phối hợp với UBND xã Nhơn Sơn tổ chức thực hiện một số công trình nông thôn mới tại thôn Lương Cang 1.

Tham gia có 35 cán bộ chiến sỹ đã cùng tập thể cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên xã Nhơn Sơn đào 150 mét mương thoát nước, san lấp khoảng 120m3 đất, cải tạo mặt bằng sân nền nhà văn hóa-thể thao thôn Lương Cang 1. Trong dịp này, cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 896 bộ binh địa phương cũng đã trích từ Quỹ Hũ gạo tình thương của Trung đoàn tặng 10 kg gạo/suất cho 12 hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn ở địa phương.

CBCS Trung đoàn 896 cải tạo sân nền nhà văn hóa thôn Lương Cang 1.

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhằm thắt chặt tình quân dân và thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.