LLVT tỉnh: Chú trọng bồi dưỡng giá trị văn hóa quân sự cho bộ đội

(NTO) Với môi trường chịu sự quản lý chặt chẽ, điều kiện ăn, ở, làm việc tập trung, cần phải có ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật quy định, có tinh thần tập thể, tinh thần đồng đội cao để thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, mỗi quân nhân trong các đơn vị quân đội và LLVT tỉnh phải được cấp ủy, chỉ huy xây dựng, bồi dưỡng, vun đắp một giá trị văn hóa đặc trưng-văn hóa quân sự.

Đó là những phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng, là bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vững chắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, “Vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh”; là phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, yêu thương đồng chí, đồng đội; ý chí kiên cường, tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 896 đọc Báo Ninh Thuận theo dõi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ảnh: Sơn Ngọc

Để bộ đội có được những phẩm chất trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh luôn quán triệt, triển khai nhiều biện pháp thiết thực. Trước hết là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ có ý thức tự giác học tập, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trưởng thành toàn diện về mọi mặt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội. Tích cực đấu tranh phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch; ngăn chặn các hành vi văn hóa xấu, độc xâm nhập vào đơn vị. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về không uống rượu, bia trong giờ hành chính; các quy định về an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Diễn đàn thanh niên với các chủ đề, nội dung về xây dựng môi trường văn hóa, thi tìm hiểu truyền thống, tìm hiểu pháp luật, “Nói lời hay, làm việc tốt”; thực hiện các phong trào, các cuộc vận động: “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, sinh nhật đồng đội… tạo mối đoàn kết quân dân, cấp trên, cấp dưới, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ngày càng gắn bó bền chặt, tạo bầu không khí dân chủ cởi mở, tin cậy, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.