Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp học trong năm 2014

LTS: Ngày 24-4, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp học trong năm 2014. Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn chỉ thị này.

Năm học 2013-2014, ngành Giáo dục và Đào tạo đã và đang tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động số 235-CTr/TU ngày 20-1-2014 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn kết với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 8-10-2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận; để các kỳ thi trong năm 2014 được triển khai, tổ chức và tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác, an toàn về mọi mặt, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục; đồng thời, chấp hành nghiêm túc, đúng đủ các quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6-3-2012, Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30-1-2013, Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5-4-2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác xét, thi tốt nghiệp và tuyển sinh trong toàn ngành, tổ chức thực hiện quy trình công tác đúng theo các Quy chế hiện hành, đúng lịch công tác quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương;

b) Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nhân dân và học sinh nắm vững những nội dung quan trọng, những điểm mới trong quy chế xét, thi tốt nghiệp và tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện; kiểm tra và giải quyết toàn bộ các vụ việc có liên quan trong quá trình tiến hành các kỳ thi;

d) Nâng cao chất lượng và hiệu quả các kỳ xét, thi tốt nghiệp và tuyển sinh; tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, bảo đảm đánh giá đúng trình độ, năng lực của người học; khắc phục những yếu kém, thiếu sót trong công tác coi thi, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, các hành vi gian dối, góp phần hạn chế và tiến tới chấm dứt các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, bệnh chạy theo thành tích trong giáo dục;

e) Quyết định thành lập hội đồng ra đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và các hội đồng: sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông; các đoàn Thanh tra thi; xét duyệt kết quả thi tốt nghiệp các cấp học, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông theo quy định tại các Quy chế hiện hành có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ điều kiện để bảo đảm đạt yêu cầu của các kỳ thi.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và ngành Giáo dục và Đào tạo để tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự cho các địa điểm đặt hội đồng sao in đề thi, coi thi, chấm thi của các kỳ thi. Chú trọng bảo đảm trật tự bên ngoài khu vực thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi, đề thi, bài thi và hồ sơ thi; đặc biệt lưu ý công tác bảo vệ an toàn cho các cán bộ giáo viên làm công tác giám thị tại các hội đồng coi thi.

3. Sở Y tế

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở cử cán bộ y tế tham gia vào các hội đồng coi thi, tổ chức cấp cứu và xử lý kịp thời sự cố bất thường về sức khoẻ của những người làm công tác thi và các thí sinh dự thi. Giao trách nhiệm cho các cơ sở y tế, bệnh viện có trách nhiệm xác nhận các trường hợp thí sinh bị bệnh hoặc phải cấp cứu không thể dự thi được, để làm căn cứ xét và công nhận đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh dự thi.

4. Sở Tài chính

Bố trí kịp thời kinh phí phục vụ việc tổ chức các kỳ thi trong năm 2014 theo kế hoạch đã được duyệt và đảm bảo đúng quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Ninh Thuận, Bưu điện tỉnh

Bảo đảm chuyển giao bưu kiện đề thi, hồ sơ thi kịp thời, đúng thời gian và bảo đảm tuyệt mật. Ưu tiên cho ngành Giáo dục và Đào tạo sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, đường truyền internet được thông suốt trong quá trình tổ chức các kỳ thi.

6. Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường phương tiện ưu tiên phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, giáo viên làm công tác thi và các thí sinh đi thi đúng giờ quy định; chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với Cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn và lưu thông trên các tuyến đường, có kế hoạch giải tỏa ách tắt giao thông tại các điểm phức tạp, các địa điểm trường thi vào những buổi có 2 môn thi.

7. Công ty Điện lực Ninh Thuận

Xây dựng kế hoạch cụ thể việc cung cấp điện để phục vụ tốt các kỳ thi. Chỉ đạo các chi nhánh điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho các địa điểm đặt hội đồng coi thi, chấm thi; đặc biệt chú trọng vào những ngày làm đề thi, sao in đề thi, đang diễn ra kỳ thi và chấm thi, cần phải ưu tiên cung cấp đủ điện cho máy tính, máy in, máy chấm thi trắc nghiệm làm việc và ánh sáng cho thí sinh làm bài. Có phương án khắc phục sự cố mất điện trong những ngày tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận

Phổ biến và thông báo kịp thời những chủ trương, quy định và quy chế thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ trong dư luận và nhân dân.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức và thực hiện xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở và Bổ túc trung học cơ sở, tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các trường Dân tộc nội trú theo đúng thẩm quyền và đúng với các văn bản hướng dẫn thực hiện của ngành Giáo dục và Đào tạo;

b) Ra các quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở và Bổ túc Trung học cơ sở cho các trường học đóng trên địa bàn;

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn và các ngành ở địa phương phối hợp, tạo điều kiện về tổ chức và phục vụ tốt cho các kỳ thi tiến hành trên địa bàn được thuận lợi, đạt hiệu quả;

d) Tổ chức nghiêm túc công tác bảo vệ an toàn các kỳ thi, các cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên làm công tác thi tại địa phương; bảo đảm trật tự, an toàn tại các địa điểm đặt hội đồng coi thi, chấm thi.

10. Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi cấp tỉnh năm 2014

a) Chỉ đạo việc tổ chức toàn bộ các kỳ thi trong năm 2014 tại địa phương theo đúng Quy chế và hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, Quy chế thi của các hội đồng coi thi, chấm thi;

b) Động viên, khuyến khích những việc làm tốt; phát hiện những việc làm sai, vi phạm Quy chế thi của tập thể, cá nhân và kiến nghị cách giải quyết. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp có thẩm quyền khen thưởng những người có thành tích; kỷ luật những người vi phạm Quy chế thi. Thu thập ý kiến của thí sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác thi và nhân dân đối với các kỳ thi;

c) Thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động, tình hình tổ chức các kỳ thi và việc thực hiện Quy chế thi ở địa phương.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi cấp tỉnh năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.