Toàn tỉnh kết nạp 187 đảng viên mới

(NTO) Theo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trong 3 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp 187 đảng viên mới, đạt 24,93% so với kế hoạch. Trong đó, số đảng bộ trực thuộc có tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt kết quả cao như: Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt 61,90%; Đảng bộ huyện Ninh Sơn 45,16%; Đảng bộ huyện Thuận Nam 45,09%; Đảng bộ Công an tỉnh đạt 42,85%...