Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012

(NTO) Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) là sự kiện được tổ chức thường niên trên toàn quốc nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5-6), ngày Đại dương thế giới (8-6).

Tổ chức Mạng lưới đại dương thế giới đã phát động chủ đề trong hai năm (2011 – 2012) của ngày Đại dương thế giới là “Tuổi trẻ: làn sóng tiếp theo cho sự đổi mới” (Youth: The next Wave for Chance) với ý nghĩa: Bảo vệ đại dương – trách nhiệm của thế hệ trẻ. Đối với nước ta, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012 là “Việt Nam mạnh về biển, giàu lên từ biển”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 404 thường xuyên tuần tra, kiểm soát các phương tiện tàu thuyền trên biển.  Ảnh: Văn Miên

Hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hướng tới mục đích: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; tính cấp thiết của bảo vệ đại dương; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; nâng cao nhận thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần khẳng định vị thế của đất nước, là quốc gia mạnh về biển trong khu vực; tuyên truyền kịp thời những mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế biển, trong quản lý, khai thác và bảo vệ bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo hiện nay.

Các hoạt động chính diễn ra từ cuối tháng 5 đến ngày 8-6-2012, bao gồm: Tổ chức tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức của cơ quan, ngành, địa phương; Tổ chức Lễ mít-tinh cấp tỉnh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012 và kỷ niệm ngày Đại dương Thế giới, ngày Môi trường Thế giới; tổ chức tọa đàm, ra quân làm sạch bờ biển, các phong trào văn hóa – xã hội làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các vùng bãi ngang có nhiều khó khăn... Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh là cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả bề rộng lẫn chiều sâu về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ tài nguyên - môi trường biển, ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập hiện nay. Đây cũng là dịp tuyên truyền những kết quả bước đầu trong công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo theo tinh thần Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020; là dịp để quảng bá thành tựu, thành quả cùng những kinh nghiệm từ phát triển kinh tế biển, đảo của địa phương trong cả nước.