Quan điểm của Việt Nam về tranh chấp giữa Phi-lip-pin và Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough

Ngày 25/4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về tranh chấp giữa Phi-lip-pin và Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói:

 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị. (Nguồn: qdnd.vn)

“Việt Nam hết sức quan tâm và lo ngại về tình hình tranh chấp bãi cạn Scarborough. Chúng tôi cho rằng các bên liên quan cần kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông và khu vực”./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam