Phan Rang-Tháp Chàm:

Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trường học

(NTO) Ngày 27-3, phòng Giáo dục & Đào tạo Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức hội nghị chuyên đề về tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trường học. Theo đó, các trường học đều tổ chức phân công trực nhật, bố trí lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ trực ban, thực hiện tốt việc giữ gìn an ninh trật tự trường học. Thường xuyên giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các giờ chính khóa và các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp; 100% học sinh đăng ký không vi phạm pháp luật, không vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh, giữ vững an ninh trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong trường học; tạo môi trường lành mạnh để đảm bảo việc dạy và học đạt kết quả cao.