Thông tin bạn đọc

(NTO) Bảng pa-nô tuyên truyền trước Trung tâm Y tế thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước và pa-nô tuyên truyền trước Tổ kiểm dịch thủy sản Ninh Hải, gần cầu Tri Thủy đã bị hư hỏng từ lâu gây mất mỹ quan. Đề nghị cần sớm khắc phục để phát huy hiệu quả tuyên truyền và mỹ quan chung.

Pa-nô tuyên truyền trước Trung tâm Y tế thị trấn Phước Dân

Pa-nô tuyên truyền trước Tổ kiểm dịch thủy sản Ninh Hải, gần cầu Tri Thủy