Nếu không tiến tới đạt chuẩn, cơ sở giáo dục phải dừng tuyển sinh và đào tạo

Góp ý cho Đề cương của Chiến lược Phát triển giáo dục đến năm 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong Chiến lược cần xác định rõ những cơ sở giáo dục không đạt chuẩn phải có biện pháp khắc phục kịp thời; nếu vẫn không khắc phục được thì buộc phải áp dụng dừng tuyển sinh và đào tạo.

Ngày 21/3, các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ đã họp để góp ý cho Đề cương của Chiến lược Phát triển giáo dục 2011-2020.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn chỉnh
Chiến lược Phát triển giáo dục. Ảnh: Chinhphu.vn

Cuộc họp do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì nhằm thúc đẩy việc tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung của Đề cương sau cuộc họp ngày 8/3 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số điểm cơ bản trong Chiến lược Phát triển giáo dục đã được Bộ tiếp thu chỉnh sửa là: “ Đến năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ khả năng tiếp nhận 30% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở” hay “ Đến năm 2020, 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 100% giáo viên tiểu học, 88% giáo viên THCS và 16,6% giáo viên THCS đạt trình độ đào tạo trên chuẩn; 38,5% giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, 60% giảng viên cao đẳng và 100% giảng viên đại học đạt trình độ thạc sĩ trở lên.” Phấn đấu đến năm 2020, 100% giáo viên và giảng viên có khả năng ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học”; “ Đến năm 2020, 90% trường tiểu học và 50% trường THCS tổ chức dạy học 2 buổi/ngày”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu một số hạn chế bản dự thảo cần sớm khắc phục, đồng thời cho ý kiến về một số nội dung lớn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đề cập trong Chiến lược.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục hoàn chỉnh Chiến lược theo hướng bổ sung và cập nhật mới một số thông tin rành mạch hơn, khoa học và có hệ thống hơn.

Về yêu cầu chuẩn hóa, Phó Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những yêu cầu chuẩn hóa “đầu vào” trong giáo dục, Chiến lược cần đưa nội dung chuẩn hóa kiến thức và năng lực của người được đào tạo ở các cấp học (gọi là chuẩn “đầu ra”). Riêng đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, giảng viên đại học, Phó Thủ tướng đề nghị phải hoàn thành trong năm 2015. 100% đội ngũ giáo viên cao đẳng và đại học phải sử dụng thông thạo ngoại ngữ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Trong Chiến lược cần xác định rõ những cơ sở giáo dục không đạt chuẩn phải có biện pháp nhắc nhở và có lộ trình khắc phục kịp thời. Nếu vẫn không khắc phục được thì buộc phải áp dụng biện pháp dừng tuyển sinh và đào tạo. Về yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng dân chủ hóa, Phó Thủ tướng đề nghị cần có nội dung nhà trường phải đánh giá trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục thông qua ý kiến của giáo viên, giảng viên và người học. Ngoài ra cần có cơ chế để các cơ sở giáo dục được đánh giá về các cơ quan quản lý chính cơ sở mình.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nghe các Bộ, ngành báo cáo và cho ý kiến đối với đề cương: Chiến lược Phát triển dạy nghề và Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trước khi trình Bộ Chính trị.

Nguồn www.chinhphu.vn