Thông báo tăng giá báo

Thực hiện tinh thần Công văn số 582-CV/TU của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc đồng ý chủ trương cho nâng giá bán Báo Ninh Thuận thường kỳ từ 500 đ/tờ lên 1.000 đ/tờ kể từ ngày 01/01/2012.

Việc điều chỉnh giá bán báo là phù hợp với mặt bằng chung của thị trường trong tỉnh hiện nay. Rất mong bạn đọc tiếp tục ủng hộ, Báo Ninh Thuận sẽ tiếp tục cải tiến về nội dung và hình thức để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu thông tin của bạn đọc trong tỉnh.