Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Ngày 4/6/2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đã ký ban hành Công văn số 2463/UBND-PVHCC về chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn (do UBND huyện, thành phố chỉ đạo) tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC về việc chuyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024 với 4 nội dung. Cụ thể, chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng DVC quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ. Đồng thời, bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng DVC quốc gia. Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng DVC quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông sau khi nhận key từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành kết nối, tích hợp SSO với tài khoản định danh điện tử của tỉnh; đảm bảo chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh sang VNeID trước ngày 1/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh đăng tin tuyên truyền; thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt về việc chuyển đổi tài khoản Cổng DVC quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024 để nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện...