Tin tổng hợp

* Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, hạ tầng KT-XH trên địa bàn tỉnh được đầu tư đồng bộ, thúc đẩy kinh tế phát triển. Nổi bật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là các khu đô thị mới đang từng bước được đầu tư, mở rộng và hoàn thiện theo hướng hiện đại hoá, đồng bộ hoá với các hình thức đầu tư đa dạng; nhiều công trình tuyến chính ra vào thành phố, các trục giao thông hướng tâm được đầu tư xây dựng; đến năm 2023 toàn tỉnh có 290 tuyến đô thị với tổng chiều dài 339,3 km. Diện mạo đô thị nhiều thay đổi với kết cấu hạ tầng được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh. Trong đó: 1 đô thị loại II (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) và 3 đô thị loại V (thị trấn Phước Dân, Khánh Hải, Tân Sơn); tập trung ưu tiên đầu tư Tp. Phan Rang-Tháp Chàm theo hướng đô thị thông minh, hiện đại, trở thành một trong những đô thị trọng tâm liên kết vùng với chức năng dịch vụ, du lịch, trung tâm hành chính văn hóa, khoa học-kỹ thuật của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.

Cơ sở hạ tầng Tp.Phan Rang-Tháp Chàm được đầu tư theo hướng thông minh, hiện đại. Ảnh: Văn Nỷ

Tỉnh tập trung hoàn thành các quy hoạch chung xây dựng các đô thị để kêu gọi, thu hút đầu tư; thu hút phát triển các khu đô thị mới. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná đến năm 2035 và đang hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu vực ven biển phía Nam; Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná. Việc triển khai thực hiện các Đề án phát triển nhà ở xã hội bước đầu đạt kết quả góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân và thúc đẩy phát triển KT-XH. Đã xây dựng như nhà ở xã hội Phú Thịnh, Hacom Galacity, D7-D10…Kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội K2, Thành Hải, Phủ Hà trên 1.500 căn hộ.

* Hạ tầng thủy lợi được tập trung đầu tư đồng bộ và phát triển theo hướng đa mục tiêu với quy mô 23 hồ chứa nước với tổng dung tích thiết kế là 417,7 triệu m3 nước, đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân, chủ động tưới 62,38% diện tích sản xuất nông nghiệp và phục vụ các ngành kinh tế khác. Đặc biệt, trong đó có Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ là hệ thống thủy lợi tiên tiến, hiện đại nhất Việt Nam, trong đó hồ chứa nước Sông Cái có dung tích toàn bộ là 219,8 triệu m3, chiếm hơn 50% tổng dung tích hồ chứa toàn tỉnh và Đập hạ lưu Sông Dinh thực hiện công năng ngăn mặn, tạo thành hồ chứa nước ngọt có dung tích khoảng 3,5 triệu m3 nước để cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân hai bên bờ sông Dinh, góp phần cải thiện khí hậu khu vực, kết nối giao thông Tp. Phan Rang - Tháp Chàm với vùng kinh tế trọng điểm phía nam của tỉnh.

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ được đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất Việt Nam. Ảnh: Văn Nỷ

Đồng thời, tỉnh đang tiếp tục đầu tư đường ống tiếp nước về hồ Bà Râu-hồ Sông Trâu, hệ thống kênh cấp 2, 3 khu tưới Tân Mỹ và hệ thống đường ống đưa nước về khu tưới Hồ Ông Kinh. Dự kiến đến năm 2025, cơ bản chủ động trong việc điều tiết nước, giải quyết cơ bản tình trạng hạn hán thiếu nước khu vực phía Bắc của tỉnh; huy động nguồn vốn ADB, AFD tiếp tục đầu tư hệ thống kênh mương (đường ống) cấp nước cho khu tưới hồ Sông Than và đầu tư đường ống kết nối, chuyển nước từ Hồ chứa Sông Than tới hồ chứa Lanh Ra, tiếp nước bổ sung cho hồ Lanh Ra và Tà Ranh, hồ Bầu Zôn đáp ứng yêu cầu cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, phát huy hiệu quả công trình hồ Sông Than đang xây dựng; đầu tư nâng cấp an toàn đập, hồ chứa nước, công trình thủy lợi (dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập WB8; nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Trà Co và Phước Nhơn….); vận hành hiệu quả các hồ chứa nước đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du và phục vụ phòng, chống lũ, hạn hán, xâm nhập mặn.