Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần tích cực trong việc chuyển đổi số.

Để nâng cao hiệu quả Đề án 06, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nội dung, mục đích, ý nghĩa của Đề án 06 bằng nhiều hình thức; trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền về các tiện ích của thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip, tài khoản định danh điện tử, các ứng dụng công dân số và cổng dịch vụ công trực tuyến... trên trang mạng xã hội, tại các địa điểm tiếp công dân, tuyên truyền trên loa phát thanh,... thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân; ngoài ra việc tuyên truyền Đề án 06 còn được lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt chi bộ, giao ban của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Mặt trận, đoàn thể. Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm luôn phát huy vai trò là cơ quan thường trực, thường xuyên tổ chức quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an liên quan đến Đề án 06. Thượng tá Lê Quang Dũng, Trưởng Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cho biết: Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tư tưởng đã tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu Đề án 06 trong thời gian qua.

Công an phường Đạo Long hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID. Ảnh: A.Tuấn

Thông qua Đề án 06 đã giúp thành phố từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành tích họp thông tin vào tài khoản định danh, xác thực điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng thể chế, minh bạch hóa hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính được tốt hơn, góp phần chống tiêu cực, nâng cao sự hài lòng của nhân dân đối với các cấp chính quyền. Riêng đối với Công an thành phố, đã triển khai bộ phần mềm lõi phục vụ công tác quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% trên các lĩnh vực: Cấp quản lý thẻ CCCD; đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; định danh điện tử; quản lý xuất nhập cảnh; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện... Chỉ riêng trong tháng 5, Công an thành phố đã thu nhận 342 hồ sơ cấp CCCD, 419 hồ sơ định danh điện tử mức 2 và 128 hồ sơ định danh điện tử mức 1; kích hoạt thành công 184 tài khoản định danh mức 2 và 74 tài khoản định danh mức 1, nâng tỷ lệ người dân được cấp CCCD và kích hoạt tài khoản định danh là 137.346 người, đạt 100%; trong đó có 119.797 tài khoản định danh mức 2 và 17.549 tài khoản định danh mức 1, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ngoài ra, đã phối hợp tạo tài khoản thông báo lưu trú trên cổng dịch vụ công cho 199 cơ sở lưu trú sử dụng phần mềm quản lý lưu trú ASM; số hóa, giải quyết thủ tục hành chính cho 464 hồ sơ trên các lĩnh vực. Ngoài ra, đã phối hợp khởi tạo 168.828 hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 99,52% dân số; trong đó có 83.829 hồ sơ được cập nhật tiền sử và yếu tố nguy cơ, đạt 49,65%; 132.186 hồ sơ được cập nhật thông tin khám, chữa bệnh, đạt 78,3%; có 14.227 lượt bệnh nhân thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chip, đạt 99,92%; trong đó số lượt tra cứu thành công là 14.141 lượt, đạt 99,39%...

Trung tâm Y tế Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tiếp nhận thông tin của bệnh nhân đến khám, chữa bệnh thông qua căn cước công dân.

Nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của thành phố trong thời gian tới là tập trung các giải pháp đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là đối với chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội; ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc xác thực, định danh khách hàng khi mở tài khoản. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm muộn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng khai thác dữ liệu dân cư.

Ngoài ra, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung cơ bản và trách nhiệm của các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành, ứng dụng của tài khoản định danh điện tử VNeID. Riêng với Công an thành phố thường xuyên thực hiện thu thập, thống kê, rà soát, cập nhật làm sạch dữ liệu đảm bảo thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ cho chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, công dân số, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.