Lào triển khai sáng kiến tín chỉ carbon rừng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong nỗ lực nhằm giảm phát thải khí nhà kính do phá rừng và suy thoái rừng, Chính phủ Lào vừa ký hợp tác với công ty tư nhân AIDC để triển khai Sáng kiến tín chỉ carbon rừng.

Theo thỏa thuận MOU, do Bộ Nông Lâm Lào và Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào vừa ký với Công ty Green Forest AIDC, dự án sẽ bao phủ 8 khu rừng với tổng diện tích khoảng 1,4 triệu ha.

Bộ Nông Lâm Lào cho biết kế hoạch trên là một chiến lược quốc gia quan trọng và phù hợp với chiến lược được các quốc gia khác áp dụng nhằm giảm nạn phá rừng, một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu.

Sáng kiến trên sẽ không chỉ giúp bảo vệ và phục hồi rừng, mà còn giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương, góp phần tăng cường sự vững mạnh của nền kinh tế đất nước và sự phát triển chung của xã hội.

Theo MOU được ký tại thủ đô Viêng Chăn, các tiêu chuẩn quốc tế sẽ được tuân thủ để thúc đẩy việc mua bán tín chỉ carbon trong tương lai. Dự án sẽ là một bước tiến lớn trong việc tạo điều kiện cho Lào mua và bán tín chỉ carbon rừng, phù hợp với cơ chế thị trường của Lào và quốc tế.

Nguồn TTXVN/Báo Tin tức