Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 39

Ngày 7/5, Thường trực HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp thứ 39 đánh giá kết quả hoạt động HĐND tỉnh tháng 4; triển khai nhiệm vụ tháng 5. Các đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy, Trưởng các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Trong tháng 4, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; trong đó tập trung ban hành quy định theo dõi, đánh giá hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND, chỉ đạo nâng chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND; chuẩn bị tổ chức hội nghị công tác HĐND, hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề; triển khai tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo kế hoạch. Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. Tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng nghị quyết và nội dung thuộc thẩm quyền bảo đảm chất lượng, kịp thời. Tham mưu có ý kiến các nội dung theo phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Trong tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023. Tổ chức Hội nghị công tác HĐND các cấp tỉnh năm 2024; Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với nâng cao chất lượng đời sống, vật chất tinh thần cho người dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo”. Chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, dự kiến diễn ra đầu tháng 7/2024; chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Tổ chức tiếp công dân, xử lý, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân theo quy định pháp luật. Các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; thẩm tra các dự thảo nghị quyết, các đề nghị xây dựng nghị quyết và nội dung theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp công dân theo quy định; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri; tham gia chuẩn bị, tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Thường trực HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp thứ 39.

Tại phiên họp, lãnh đạo Ban Kinh tế- Ngân sách báo cáo kết quả tham mưu đề xuất, cho ý kiến đối với nội    dung theo phân công của Đảng đoàn HĐND tỉnh về: Tạm ứng ngân sách thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than; Chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới An Hải; Dự án thủy điện tích năng Phước Hòa. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 và Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao hoạt động HĐND tỉnh trong tháng 4; yêu cầu mỗi đại biểu, Tổ đại biểu, các ban và thành viên trong Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong tháng 5. Trong đó đặc biệt chú trọng phối hợp với UBND tỉnh, các cấp, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, nhanh chóng hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết, cũng như chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh. Đối các dự án mà Ban Kinh tế- Ngân sách báo cáo tại phiên họp, yêu cầu Ban Kinh tế- Ngân sách tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát cơ chế, pháp lý, quy hoạch để có giải pháp phù hợp giải quyết các vấn đề để dự án được thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật. Riêng dự án Hồ chứa nước sông Than, đồng chí nhấn mạnh đây là dự án hết sức cấp bách, cần nhanh chóng bố trí nguồn vốn hoàn thành dự án nhằm giải quyết vấn đề tích nước, phục vụ nước tưới sản xuất và bảo đảm tính an toàn công trình trong mùa mưa lũ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí đề xuất xây dựng các nghị quyết của Ban Pháp chế; yêu cầu Ban Pháp chế tiếp tục phối hợp hoàn thành các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh trình vào kỳ họp giữa năm; lưu ý các giải pháp cân đối nguồn lực để sau khi các nghị quyết được ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống bảo đảm mang tính khả thi cao.