Hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 2/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trị hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm: 5 chương, 33 điều; tiến độ, kết quả xây dựng dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật (nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Công an); kết quả xây dựng chương trình, tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; dự kiến nội dung hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện phương án kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; phổ biến danh mục, kiểu dáng, màu sắc, tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục; danh mục tiêu chuẩn định mức trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở... 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: N.Uyên