HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nghị quyết sử dụng ngân sách tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ đầu tư công dự án đường nối Ninh Thuận-Lâm Đồng

Ngày 1/3, HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Kỳ họp thứ 13-Kỳ họp chuyên đề để tiến hành xem xét thông qua Dự thảo Nghị quyết thống nhất để tỉnh Ninh Thuận sử dụng ngân sách tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện hoạt động đầu tư công đối với Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi Ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn đi Ngã tư Tà Năng đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua. Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng kết nối giao thông liên vùng tỉnh. Dự án có tổng chiều dài khoảng 63,32 km (trong đó, tuyến đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 17,10 km); tổng mức đầu tư của dự án khoảng trên 1.494,7 tỷ đồng. Để thực hiện dự án đoạn đi qua tỉnh Lâm Đồng, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện hoạt động đầu tư công đối với Dự án đoạn đi qua địa phận tỉnh Lâm Đồng với số tiền trên 365 tỷ đồng.

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh tỉnh Lâm Đồng đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết thống nhất để tỉnh Ninh Thuận sử dụng ngân sách địa phương tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện hoạt động đầu tư công đối với Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn đi Ngã tư Tà Năng, với tỷ lệ 100%. Sau kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương gửi Nghị quyết của HĐND tỉnh đến UBND tỉnh Ninh Thuận để sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện sớm thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng của tuyến đường đi qua địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị của tỉnh Ninh Thuận thực hiện đảm bảo các hồ sơ pháp lý để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời có giải pháp hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, ngày 23/2, tại Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng), đồng chí lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/1/2024 của Chính phủ triển khai thực hiện dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn đi ngã tư Tà Năng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, do thời gian yêu cầu hoàn thành thủ tục pháp lý theo Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ, vì vậy UBND tỉnh kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng sớm xem xét tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề để thông qua Nghị quyết thống nhất sử dụng ngân sách địa phương tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện dự án; Thường trực HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành, địa phương có liên quan quan tâm, hỗ trợ để tỉnh Ninh Thuận hoàn thiện các hồ sơ thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết định để sớm hoàn thành dự án.