Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước - Thuận Nam: Nhiều giải pháp quản lý thu ngân sách

Thời gian qua, Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước - Thuận Nam đã triển khai nhiều giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, qua đó góp phần đưa công tác thu NSNN trên địa bàn đạt kết quả tích cực.

Nhìn lại năm 2023, tổng thu NSNN trên địa bàn quản lý huyện Ninh Phước và Thuận Nam được 189.236 triệu đồng, đạt 109% dự toán tỉnh giao, đạt 102% dự toán phấn đấu, đạt 101% dự toán huyện giao và bằng 112% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, địa bàn huyện Ninh Phước thu 103.957 triệu đồng, địa bàn huyện Thuận Nam thu 85.279 triệu đồng. Đạt được kết quả trên, theo lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước - Thuận Nam cho biết, ngay từ đầu năm Chi cục Thuế khu vực đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của chi cục giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đội theo từng quý, từng tháng. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế (NNT) trong công tác kê khai nội thuế. Ứng dụng thuế điện tử trong công tác kê khai. Đồng thời tăng cường rà soát các hộ kinh doanh xây dựng doanh thu sát với thực tế. Các tổ đội tích cực bám sát địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền rà soát nắm bắt các nguồn thu, phân tích đánh giá từng khoản thu, từng địa bàn, từng lĩnh vực thu còn tiềm năng để có biện pháp đôn đốc NNT nộp tờ khai thuế và thực hiện các khoản thu vào NSNN đúng quy định.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước - Thuận Nam hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục kê khai thuế. Ảnh: T.M

Năm 2024, trên dự toán thu NSNN được UBND tỉnh giao 164.600 triệu đồng, trong đó địa bàn huyện Ninh Phước 92.600 triệu đồng; địa bàn huyện Thuận Nam 72.000 triệu đồng. Phấn đấu thu vượt 3-5% dự toán tỉnh giao. Về nợ thuế, phấn đấu khống chế tỷ lệ nợ thuế trên địa bàn không vượt quá 8% trên tổng số thực thu NSNN, trong đó nợ có khả năng thu không vượt quá 5% trên tổng số thực thu ngân sách; tiếp tục duy trì 100% doanh nghiệp (DN) khai thuế, nộp thuế điện tử; 100% DN và hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai áp dụng hóa đơn điện tử; 100% hoàn thuế điện tử...

Đồng chí Trần Chí Liêu, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước - Thuận Nam, cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN và đạt các mục tiêu đề ra, năm 2024, đơn vị tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện để chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành như: Đôn đốc thu nộp ngân sách; xử lý thu hồi nợ đọng tiền thuế; kiểm tra chống thất thu ngân sách; cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đổi mới lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 UBND tỉnh giao.

Theo đó, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm, triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo kế hoạch của huyện về triển khai chỉ thị, kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý thu NSNN năm 2024 trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi tiến độ thu ngân sách, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, tổ chức và cá nhân kinh doanh, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế; xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, sắc thuế để kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện những biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý thu NSNN. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế; triển khai các giải pháp hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng nguồn thu để góp phần đẩy nhanh việc hồi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2024 và những năm tiếp theo, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Thực hiện tốt những nhiệm vụ, công tác trọng tâm của ngành như: Đôn đốc thu nộp NSNN, nhất là tăng cường quản lý tốt nguồn thu từ hộ, cá nhân kinh doanh; kiểm tra chống thất thu, chống gian lận thuế; xử lý thu hồi nợ thuế; cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục thuế; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, đổi mới lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Phối hợp với các Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận các huyện trong công tác quản lý thu trong lĩnh vực đất đai phát sinh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức thu nộp các khoản phí, lệ phí và thu khác ngân sách thuộc các ngành, địa phương quản lý. Triển khai thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, tập trung thực hiện kiểm tra các ngành, lĩnh vực, DN có rủi ro cao về thuế, có khả năng truy thu thuế lớn, DN kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phân tích, xác định đối tượng, nội dung rủi ro cao, có khả năng xử lý truy thu thuế lớn để tập trung giám sát kê khai, kiểm tra chống thất thu ngân sách, chống gian lận thuế; thực hiện nghiêm việc ấn định thuế đối với NNT vi phạm pháp luật thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Tăng cường rà soát các dự án hết thời hạn ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ..., đặc biệt là nguồn thu vãng lai từ các dự án trọng điểm, các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, thu đúng, thu đủ các khoản thuế phát sinh phải nộp.