Ngành Y tế nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Y tế tỉnh ta tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp cơ bản, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh; xây dựng phong cách phục vụ văn minh, thân thiện; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh.

Theo Sở Y tế, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 59/65 (90,8%) xã, phường có trạm y tế; có 96,9% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tăng 4,6%; 31,2 giường bệnh/vạn dân; 94,9% trạm y tế xã, phường có bác sĩ, tăng 5,1% so năm 2020. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin hằng năm đạt trên 95%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 12,1%...

Công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số được coi trọng. Ngành Y tế đã làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, giám sát, phát hiện sớm, xử lý các bệnh truyền nhiễm; luôn chủ động, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, nhân lực và phương tiện, kịp thời đáp ứng khi có dịch xảy ra, trong 3 năm qua không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nhất là tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, kịp thời phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19, cơ bản kiểm soát hiệu quả dịch ở giai đoạn đầu và thực hiện việc chuyển hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường… Những kết quả trên góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đầu tư trang thiết bị hiện đại nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Ảnh: U.Thu

Với mục tiêu nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam nói chung, Ninh Thuận nói riêng, trong thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 29/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mỗi người dân để bảo vệ và nâng cao sức khỏe; các hoạt động về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân...

Nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến; phát triển kỹ thuật chuyên môn bảo đảm cho người dân được tiếp cận đầy đủ, thuận lợi các dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến trung ương; đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật chuyên sâu và các kỹ thuật cao để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người dân trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Cùng với đó, tăng cường chất lượng dịch vụ y tế dự phòng, bảo đảm đủ năng lực tổng hợp, phân tích mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, dự báo, giám sát và phát hiện sớm dịch bệnh để tham mưu các biện pháp, chính sách đáp ứng kịp thời việc khống chế có hiệu quả dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do dịch bệnh.

Để đạt được điều đó, ngành Y tế tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện sự nghiệp y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở; tạo điều kiện cho mọi người dân đều có khả năng tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ y tế cơ bản như nhau ngay tại nơi sinh sống; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Trước mắt, ngành triển khai đổi mới đào tạo nguồn nhân lực theo hướng hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, công nghệ y tế, dược, y sinh học, ưu tiên các lĩnh vực có thế mạnh; tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cử cán bộ y tế đào tạo chuyên sâu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng các quy trình cải cách hành chính theo hướng hiện đại, hiệu quả thông qua việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, rà soát nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế của các đơn vị; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để thu hút đầu tư cho lĩnh vực y tế, phấn đấu bảo đảm 100% cơ sở y tế đạt tiêu chí xanh - sạch - đẹp; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ và chất lượng các dịch vụ y tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Y tế, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, tăng cường hợp tác với các cơ sở y tế trong và ngoài nước.