Bàn giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 31/1, UBND tỉnh tổ chức bàn giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Trịnh Minh Hoàng.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bàn giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 cho đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để đảm nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ninh Hải cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp bản thân hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Trên cương vị mới, đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm cùng với tập thể Huyện ủy, UBND huyện Ninh Hải thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm quá trình công tác của đồng chí Phan Tấn Cảnh trong thời gian còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, mong muốn đồng chí tiếp tục phấn đấu, sáng tạo linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất trong nội bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.