Thông báo: Treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024)

Ngày 16/1/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 09/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) như sau:

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo tích cực công tác tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024). Chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương hăng hái thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tuyến đường Yên Ninh (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) treo cờ rực rỡ. Ảnh: Văn Nỷ

2. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 1/2/2024 đến hết ngày 3/2/2024; treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung Thông báo này.