Ngày hội Văn hóa, thể thao thanh niên dân tộc thiểu số tại huyện Bác Ái

Ngày 8/12, Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Ngày hội Văn hóa, văn nghệ, thể thao thanh niên dân tộc thiểu số năm 2023 tại Làng thanh niên lập nghiệp xã Phước Đại (Bác Ái), với sự tham gia của 52 đoàn viên, thanh niên đến từ các xã: Phước Đại, Phước Chính, Phước Thắng.

Các đoàn viên, thanh niên thi đấu đẩy gậy.

Tại ngày hội, đoàn viên, thanh niên biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian và thi đấu các môn thể thao như: Đẩy gậy, đi cà kheo, bóng đá, bóng chuyền. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong giữ gìn bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong thanh niên.