Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp lần thứ 21 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng

Ngày 07/11, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tổ chức Kỳ họp thứ 21, đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra tài chính đối với Huyện ủy Bác Ái, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Huyện ủy Bác Ái cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý, sử dụng tài chính. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Bác Ái nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan và có biện pháp khắc phục không lặp lại các hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong thời gian tới; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.

2. Xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Phạm Viết Thái - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Trong 03 nội dung tố cáo đồng chí Phạm Viết Thái, có một nội dung tố đúng một phần; là việc đồng chí Phạm Viết Thái khai lý lịch cá nhân chưa đầy đủ. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với đồng chí Phạm Viết Thái; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.

3. Xem xét kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với 17 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; UBND tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Tài Nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Công an tỉnh; Huyện ủy Ninh Sơn; Huyện ủy Ninh Hải và Huyện ủy Thuận Bắc; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các đảng viên được kiểm tra còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các đảng viên và tổ chức đảng có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

4. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét một số nội dung quan trọng khác.."